Eкonomsкo-trgovinsкa šкola

Delatnost škole čini ostvarivanje plana i programa obrazovanja i vaspitanja za rad i dalje školovanje učenika

0
Učenika
0
Nastavnika
0
Obrazovnih profila
0
Godina postojanja

Obaveštenje za roditelje i učenike