OBAVEŠTENJE ZA  RODITELJE

Poštovani roditelji,

S obzirom na vrlo tešku epidemiološku situaciju, povećanje broja obolelih  u zemlji i našem gradu,
želim da vas još jedanput najljubaznije zamolim:

vašoj deci što češće, gotovo svakodnevno, ukažite na opasnosti i  rizike prenošenja virusa SARS-Cov- 2, i sugerišite stalnu preventivnu zaštitu od ovog opasnog virusa.
Vođenje računa o nošenju zaštitne maske, higijeni ruku i opštoj higijeni, nije potrebno samo  pridržavanjem pravila u školi, već i u vanškolskom okruženju. Naročito prilikom prevoza.


Računamo na vašu potporu u ovoj zajedničkoj brizi za zaštitu naše dece.

Zdravlje nema cenu, ono je uvek neophodno za uspeh.

A sad posebno, jer je u pitanju budućnost naše dece.

Direktor škole:

Ermedin Duran