JAVAN NABAVKA 2/2019

NABAVKA DOBRA – PLATFORMA ZA STEPENIĊ TE ZA NESMETANO KRETANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

JAVAN NABAVKA 2/2019

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

                                                             POZIV ZA PODNOĊ ENJE PONUDE

                                                             KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

                                                             ODLUKA O DEDELI  UGOVORA